fbpx

אילוף כלבים בגישה חיובית בבית או בפסניון ביתי

אילוף גורים והרגלה לצרכים

טיפול בבעיות התנהגויות קיצוניות

פנסיון ביתי

עמוס יוגב

שנים רבות של עבודה עם כלבים ואנשים בשיטות אילוף מקובלות וחיוביות כולן,שיטת האילוף המשבּח מלמדת בעלי כלבים להיעזר בנטיותיו הטבעיות של הכלב לחינוך בלתי אמצעי – ללא אמצעים  האילוף המשבח נעזר בשבחים ולטיפות המוענקים ביד רחבה על כל פעולה שבוצעה לשביעות רצוננו ועוד יותר, האכסניה פועלת באותה מתכונת בדיוק ומכניסה את הכלב ללהקה הביתית

חוות דעת

מובייל

אילוף כלבים בגישה חיובית בבית או בפסניון ביתי

אילוף גורים והרגלה לצרכים

טיפול בבעיות התנהגויות קיצוניות

פנסיון ביתי

עמוס יוגב

שנים רבות של עבודה עם כלבים ואנשים בשיטות אילוף מקובלות וחיוביות כולן,שיטת האילוף המשבּח מלמדת בעלי כלבים להיעזר בנטיותיו הטבעיות של הכלב לחינוך בלתי אמצעי – ללא אמצעים  האילוף המשבח נעזר בשבחים ולטיפות המוענקים ביד רחבה על כל פעולה שבוצעה לשביעות רצוננו ועוד יותר, האכסניה פועלת באותה מתכונת בדיוק ומכניסה את הכלב ללהקה הביתית

חוות דעת

הצטרפו לניוזלטר של הבועטת